CD-ML100

795
מפרט
מתאם MirroLink למערכות מולטימדיה

סטנדרט הקישוריות MirrorLink ברכב הוצג על ידי Car Connectivity Consortium
(CCC)
iמאפשר לחבר טלפון חכם תואם למערכות ברכב לצורך גישה ליישומי מוסיקה וניווט בבטחה ובקלות. 

השתמשו ב- CD-ML100 כדי להתחבר לטלפונים התומכים, עם מוצרי פיוניר הבאים:
AVH-X2650BT, AVH-X8550BT, AVH-X5650BT. 

*מתאים לדגמי מכשירים סלולרים מסוימים בלבד* (לדוג' -סמסונג גלקסי 3 )
*דרושה הורדת אפליקציה מתאימה בהתאם לדגם הסלולרי* (לדוג' - DriveLink של סמסונג)

*מידע נוסף אצל היבואן והמשווקים המורשים*

www.mirrorlink.com